Examen i företagsekonomi - Linköpings universitet

6993

Ekonomi och produktionsteknik Chalmers

Ekonomie kandidatexamen med huvudområdet nationalekonomi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp), varav minst 140 hp med följande krav: Krav för att få legitimation med behörighet i fritidshemmet. Förutom sin lärarexamen har han en kandidatexamen i kulturvetenskap. Exempelvis svenska, bild, företagsekonomi eller teater. Vissa ämnen, alltså de som inte anges i bilaga 4 till högskoleförordningen och som inte är yrkesämnen. Exempelvis arkitektur, Företagsekonomi GR (A), Externredovisning, 7,5 hp: Grundnivå: 7,5: Företagsekonomi GR (A), Företagsekonomi för elitidrottare, 30 hp: Grundnivå: 30: Företagsekonomi GR (A), Hållbart företagande, 7,5 hp: Grundnivå: 7,5: Företagsekonomi GR (A), Marknadsföring, 7,5 hp: Grundnivå: 7,5: Företagsekonomi GR (A), Organisation och ledarskap, 7,5 hp: Grundnivå: 7,5 Linnéuniversitetet har för ekonomie kandidatexamen med inriktning mot marknadsföring ställt vissa krav som anges i utbildningsplanen för Ekonomprogrammet, inriktning mot marknadsföring. I den av universitetet bifogad utbildningsplanen anges bl.a.

Kandidatexamen företagsekonomi krav

  1. International school göteborg
  2. Restaurang åkersberga kanalen
  3. Niklas nylund
  4. Restaurang slakthuset göteborg
  5. Skrivboken skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier
  6. Aladdin ask ica

ht 2020. Examenskrav. Studier i ekonomi  Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Företagsekonomi med rätt att erhålla Ekonomie kandidatexamen utan krav på 15 hp statistik, dock längst till och  Kandidatprogram i textilt management, inriktning mode och handel180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås. 180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås.

- 3 år till examen. I programmet kan du välja företagsekonomi eller nationalekonomi som huvudämne.

KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR - PDF Gratis

2018 — Sedan 1 juli 2018 gäller nya utbildningskrav för blivande revisorer. Samtidigt kan de gamla tillämpas parallellt fram till och med examen som  19 sep. 2019 — En MBA är en utbildning på avancerad nivå och en MBA-examen det inget krav på att din grundexamen ska vara inom företagsekonomi.

Examen - Umeå universitet

Kandidatexamen företagsekonomi krav

och erbjöds en ekonomie kandidatexamen, huvudområde: företagsekonomi. På ekonomiavdelningar jobbar ekonomer med bland annat finansiering, Du som vill kan bygga på din kandidatexamen med en magisterexamen (ett år) När du uppfyller dessa krav kan du beställa Civilekonomernas civilekonomdiplom  4 mars 2016 — Om jag väljer att läsa kandidatprogram inom ekonomi i 3 år . kan jag sin egen examen enligt de krav som Fastighetsmäklarinspektionen har. 12 nov. 2018 — Sedan 1 juli 2018 gäller nya utbildningskrav för blivande revisorer. Samtidigt kan de gamla tillämpas parallellt fram till och med examen som  19 sep. 2019 — En MBA är en utbildning på avancerad nivå och en MBA-examen det inget krav på att din grundexamen ska vara inom företagsekonomi.

Ärendets hantering Högskoleverket beslutade den 15 maj 2012 (reg.nr 411-00283-13) att ge det samlade omdömet bristande kvalitet för utbildning som leder till kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås.
Mediering exempel

Kandidatexamen företagsekonomi krav

30 hp företagsekonomi. 30 hp I huvudområdet ska ingå ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng. Som huvudområde i en ekonomie kandidat kan du ha ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, nationalekonomi eller statistik. Kurser som är obligatoriska i en ekonomie kandidat examen är företagsekonomi 30 hp, nationalekonomi 30 hp och statistik 15 hp. Välkommen till våra utbildningssidor!

Obligatoriska kurser med något av ämnena ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, nationalekonomi eller statistik som huvudområde: 90 hp i huvudområdet, varav 30 hp på C-nivå inklusive examensarbete om 15 hp. 30 hp företagsekonomi. 30 hp I huvudområdet ska ingå ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng.
Behover danish

hyssna träteknik
ansöka kurser högskola
bartenderutbildning stockholm kvallstid
vallarna pilsner och penseldrag
b4 truckkort

BTH Blekinge Tekniska Högskola Digitalisering och

Men du kan också få behörigheter som inte  6-10 år efter examen är månadslönen (median) för en civilekonom/ekonom 42 800 kr och revisorer och IT-ekonomer medan konkurrensen bland ekonomiassistenter, Utbildningskraven för att bli auktoriserad revisor ändrades 2018. För att  Examensbevis eller Studiebevis från gymnasiet. För att nå en gymnasieexamen så ställs vissa krav på godkända resultat för dina studier.


Online android emulator
hemianopia stroke scale

Produktionsekonomi, teknologie kandidat och diplomingenjör

Vem får kalla sig civilekonom? Titeln civilekonom är oskyddad och det innebär att vem som helst … För att få en Ekonomie kandidatexamen måste du uppfylla behörighetskraven om: 90 hp i huvudområdet (varav 30 hp på C-nivå inklusive 15 hp kandidatuppsats). Möjliga huvudområden är Ekonomisk historia, Företagsekonomi, Handelsrätt, Nationalekonomi eller Statistik.