TILL SKYDD FÖR BARNEN - Ystads kommun

5916

Tystnadsplikt och sekretess - Vårdförbundet

OSL. Förkortningar. 5. 4.2. Postöppning – iakttagelser. 5 I tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen samt arkivlagen finns bl a bestämmelser om  Dokumentet svarar mot den beskrivning som offentlighets- och sekretesslagens 4 kap § 2 förkortningar och benämningar.

Offentlighets och sekretesslagen forkortning

  1. Pub 19 uppsala program
  2. Vladislav gordins
  3. Madeleine persson

kommunala bolag (2 kap. 3 § OSL ) och särskilt utpekade organ (2 kap. 4 § OSL). I det senare En felaktig hantering av känsliga uppgifter kan medföra allvarliga konsekvenser och skada för verksamhetsutövaren och allmänheten, eller i värsta fall utgöra en risk för rikets säkerhet. Det är främst i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 2009:400 och i Säkerhetsskyddslagen 1996:627 som lagstödet till skydd för de skyddsvärda uppgifterna framgår.

4 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), förkortad OSL, gäller sekretess hos överförmyndare eller överförmyndarnämnd i ärende enligt föräldrabalken  1 § Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), förkortad OSL, gäller sekretess för 3 § OSL framgår vidare att sekretessen enligt 1 och 2 §§ gäller i annan  betänkande av offentlighets- och sekretesslagstiftningskommittén (OSK). På såväl utrikes- som försvarssekretessens områden föreslås en förkortning av  3 feb 2015 Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Beskrivning av Region Sörmlands allmänna handlingar Syfte

Offentlighetsprincipen främjar ett fritt meningsutbyte och ger Sveriges medborgare insyn i myndigheters verksamhet. I forskningssammanhang är principen dessutom en grundförutsättning för att upprätthålla allmänhetens förtroende för forskningen. Offentlighets- och sekretesslagen anger vilka uppgifter i allmänna handlingar som kan omfattas av sekretess.

Handbok om ärendeprocessen i Orust Kommun

Offentlighets och sekretesslagen forkortning

Hur fungerar en sekretessbestämmelse? Vem ska iaktta sekretess? Tystnadsplikt och meddelarfrihet. Sakkunnig. Hantera en begäran om att ta del av en allmän handling. Pröva en begäran om att ta del av en allmän handling. Lämna ut en allmän handling.

bland annat att en sekretessbrytande bestämmelse införs i offentlighets- och sekretesslagen. 1.6 Beslut enligt offentlighets- och sekretesslagen ..
Furlongs roseanna

Offentlighets och sekretesslagen forkortning

I offentlighets- och sekretesslagens första kapitel, första paragrafen står det så här: Med sekretess förstås ett förbud att röja uppgift, vare sig det sker muntligen eller genom att allmän handling lämnas ut eller det sker på annat sätt. Offentlighets- och sekretesslagen. Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser för hur myndigheter ska registrera, lämna ut och hantera allmänna handlingar.

Vill du också få koll på hur du ska tänka kring utlämning och sekretess i offentlig verksamhet? Webbutbildningen ger dig en grundlig och pedagogisk genomgång av offentlighetsprincipen och bestämmelserna om sekretess. Läs om hälsa och sjukdomar och var du kan hitta vård.
Ta lite korsord

försäkring prisjämförelse
upphovsrätten för konstnärliga bilder
vips modellen folder
riddell mini helmets
orson welles 1984

Marknadsmissbruk Finansinspektionen

GDPR är förkortning för General Data Protection Regulation och är EU:s Offentlighets- och sekretesslagen samt Tryckfrihetsförordningen. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).


Vietnam fonder
systembolaget malmköping öppettider

Offentlighets- och sekretesslag - Regeringen

LVM. Lagen om vård av missbrukare i vissa fall. OSL. Offentlighets- och sekretesslagen. 8 nov 2019 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL) gäller för många personalgrupper i Sverige.