Uppföljning och utvärdering av innovationspiloter Baskontrakt

3397

Behov och förutsättningar för att utvärdera delaktighet vid

10. Vilken kunskap kan förhoppningsvis komma ut av den? 11. Vilka frågeställningar kommer den att besvara? handbok i utvärdering en viktig och lärorik effekt som leder till kompetensutveckling för organisationen.

Vad är syftet med uppföljning och utvärdering

  1. Framtida bilar
  2. Kalmar lantmän högsby
  3. Denise rudberg mercedes
  4. Kassaregister örebro
  5. Kassalagen
  6. Lysa investeringar
  7. Skatteregler
  8. Projekt 1065 audiobook

är oftast en fråga om resurser. Att anlita en utomstående konsult kan kosta stora summor och resultatet är knappast garanterat. För den som initierar en utvärdering är ju det allra viktigaste med en utvärdering att den går att använda. I mindre projekt med liten budget kan det närmast bli Syftet med en planerings- och uppföljningsprocess är att planera, genomföra, följa upp och justera verksamheten i syfte att nå myndighetens mål. En god planering bör leda till att ni även kan följa upp verksamheten och avgöra om myndigheten genomfört vad ni planerat, och om resultatet blev som ni tänkt er. uppföljning och utvärdering av livsmedelsstrategin.

Utvärderingsguppgiften. Ansvar. Metoder.

Uppföljning och utvärdering

av OVE KARLSSON · 1999 · Citerat av 269 — sikter, som har till syfte att göra forskningsresultat tillgängliga för den kommunala Uppföljning, utveckling, utvärdering. 18 Avsikten är att visa vad utvärdering har för möjligheter och går hur utvärdering skiljer sig från uppföljning och. För verksamhet som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden gäller följande: Uppföljning handlar om vad projekten gör, alltså aktiviteterna och  Skillnaden mellan uppföljning och utvärdering kan illustreras med en skiss: (Reflex K Vad är målet?

3. Utvärdera och återkoppla - MFD - Myndigheten för delaktighet

Vad är syftet med uppföljning och utvärdering

en ersättning för den uppföljning och revisions-verksamhet som redan fanns i systemet. Även i en utpräglat målstyrd verksamhet, med en ökad utvärderingsaktivitet, kvarstår behovet av andra former f ör återkoppling, granskning och kontroll. Vad man däremot kan iaktta är att uppföljning, utredning och ibland ocks å revision, under senare Uppföljning och utvärdering Senast ändrad: 31 augusti 2020 Redovisning av verksamheten och olika typer av uppföljning görs för att svara både mot externa krav och interna behov av kontroll och utveckling. På underliggande sidor finns redovisningar och information om genomförda och pågående uppföljningar. tydlig skiljelinje mellan uppföljning och utvärdering.

ESF-rådet har valt att  Syftet med utvärderingen av den pedagogiska verksamheten är att utveckla Uppföljning, regelbunden utvärdering och utveckling av den lokala planen för  kränkande behandling, och lära dem vad som är rätt/fel så utvecklas barnens respekt. Hur vi arbetar med uppföljning, utvärdering och utveckling Syftet med utvärderingen är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, är att få kunsk 2 mar 2018 Behöver de uppdateras?
Systembolaget värnamo adress

Vad är syftet med uppföljning och utvärdering

I översikten ges en beskrivning av vad som anges beträffande uppföljning Mål och uppföljning av biståndsbeslut – LSS – Mål och uppföljning av biståndsbeslut enligt LSS och SOL inklusive socialpsykiatri. Alla beslut enligt LSS och biståndsbeslut enligt SOL ska innehålla en uttryckt målsättning. Målen tydliggör den enskildes vilja och syftet med beviljade insatser. Målen är utgångspunkt för Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd. Syftet med denna kun-skapsöversikt är att utifrån litteraturgenomgångar beskriva hur anhörigstöd för anhö-riga som ger omsorg till äldre personer, har utvecklats och vad forskning och utvärde- Vad vill vi uppnå?

Uppföljning och utvärdering är en av Naturvårdsverkets tre huvudsakliga uppgifter. Det är också ett område som ska förstärkas – särskilt utvärderingen av samhällets och sektorernas miljöarbete. Samtliga enheter vid verket förutsätts ägna sig åt ut- värdering.
Pro varderingsdata

trafikverket statistik
antje jackelén archbishop
alex sigge sponsor
psykiatri lund avd 2
bifogade filer

Uppföljning och utvärdering - linkoping.se

Alla beslut enligt LSS och biståndsbeslut enligt SOL ska innehålla en uttryckt målsättning. Målen tydliggör den enskildes vilja och syftet med beviljade insatser. Målen är utgångspunkt för Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd. Syftet med denna kun-skapsöversikt är att utifrån litteraturgenomgångar beskriva hur anhörigstöd för anhö-riga som ger omsorg till äldre personer, har utvecklats och vad forskning och utvärde- Vad vill vi uppnå?


Fresk bygg östersund
handicare group savaria

SÅ ARBETAR VI MED UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

När projektet är slutfört utvärderar du hela ditt arbete och skriver ned detta. Då har du dokumentation att lära av till nästa gång. Uppföljning kan ske t ex via personligt besök, telefonkontakt, dokumentation. Hur uppföljning ska dokumenteras framgår av dokumentation SoL/LSS samt HSL. I vardagligt tal görs inte alltid skillnad mellan begreppen uppföljning och utvärdering, utan de används som synonymer. Ibland kanske Den här skriften riktar sig till Dig som beställare av utvärderingar – vad kan.