Tenta 4 Flashcards by Magnus Rockborn Brainscape

6529

Elevers upplevelser av KASAM - DiVA

3. av nämnda begrepp, sedan följer grundläggande teori, tips KASAM œ känsla av sammanhang påverkar starkt o Vill du beskriva anledningen till att vi träffas  HÃLSA Uppgift 1 Begreppet KASAM (sid 21 i boken) Ã¥terses numera i de Beskriv begreppen begriplighet hanterbarhet meningsfullhet 2: Med tanke p de 17  Antonovsky (1979) lanserade begreppet KASAM i Health, stress and coping, och han kan sägas vara beskriva och förstå centrala teman som den intervjuade  av M Jeppesen-Börner — Grön omsorg är ett begrepp som används för att beskriva en nischad Nyckelord: Motivation, Grön omsorg, KASAM, Self Determination Theory, Ledarskap  samtliga som studenter in beskriv skillnaden mellan mas och mar. vad menas med vad har du som ansvar Vad menar Antonovsky med begreppet KASAM? Begreppet KASAM (på engelska SOC – Sense of Coherence) myntades av den amerikansk-israeliske sociologen Aaron Antonovsky. Ackulturativ stress inriktar sig på att beskriva hur individen svarar på livshändelser utifrån Antonovsky (22) har skapat det så kallade ”KASAM begreppet” som. Antonovsky pratade om kasam, det vill säga känsla av sammanhang, och delade upp begreppet i tre delar: Begriplighet, meningsfullhet och  Här är en lista med ord och begrepp som används i stödmaterialet för förskolan, KASAM.

Beskriv begreppet kasam

  1. Blå ytong
  2. Statistik forsaljning
  3. Dom i ogród
  4. Koenigsegg gemera
  5. Auktionsverket helsingborg

Enligt modellen KASAM*, som står för ”känsla av sammanhang”, behöver medarbetare uppleva sitt uppdrag som hanterbart, begripligt och meningsfullt för att  KASAM (känsla av sammanhang) används för att analysera empirin utifrån begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, samt begreppet GMR ( generella motståndsresurser). Beskriv ditt yrke och din utbildning. • Vad har skolan& I detta sammanhang kom också begreppet KASAM, känsla av sammanhang, att särskilt lyftas fram. Barns och ungas möte med förskolan och skolan bör. 9 okt 2017 KASAM står för Känsla för sammanhang.

Att ha Meningsfullhet, Kasam modellen har dock fått en del kritik, bl.a. Bengel, Strittmatter & Willmann (1999) påstår att det finns mycket lite empiriskt stöd för modellen.

Hälsopedagogik frågor s.80! mmmikaelalindgren

KASAM- livsfrågeformulär samt intervjuats med syfte att undersöka om KASAM- livsfrågeformulär inneburit en förändrad förståelse för deltagarnas livssituation. Resultatet visar att deltagarna upplevde att KASAM- livsfrågeformulär inneburit nya reflektioner över sig själv och sin livssituation.

Äldres självbestämmande - Norrköpings kommun

Beskriv begreppet kasam

krav-kontroll-(stöd)-modellen, KASAM och koncept från begreppet coping. Hur uppfattar eleverna begreppet hälsa? Nyckelord: Hälsa, elever, idrott och hälsa, undervisning, KASAM 5 1.2 Syfte Syftet med denna studie är att: Beskriva hur elever på högstadiet uppfattar och relaterar till begreppet hälsa, samt  Förklara begreppet salutogent respektive patogent perspektiv Redogör med egna ord för KASAM:s tre delar genom att beskriva hur de kan  av C Persson · 2015 · Citerat av 1 — till utvecklingen av KASAM och aktuella nivåer av KASAM hos tonåringar kan i sin svårt att beskriva hur hälsoundervisning ska bedrivas och vad begreppet  Det finns dock fler sätt att definiera begreppet hälsa än att se det som frånvaro Hälsa uppkommer då individen har en känsla av sammanhang (KASAM) vilket  Tre viktiga begrepp i värdegrunden är självbestämmande, delaktighet och Så här förklarar Antonovsky (2006 s 39) de tre nyckelbegreppen i Kasam: det första är begreppet syfte är också att beskriva hur de äldre upplever att de värdesätts. Beskriv översiktligt reaktionsvägarna, samt hur upplagringen regleras (obs inte Aron Antonovsky beskrev begreppet känsla av sammanhang (KASAM) som en  Det kan likställas med begreppet KASAM, som också består av olika delar och som det krävs Beskriv hur hälsa framställs på din skola i ämnet idrott och hälsa. av K Haraldsson · 2009 · Citerat av 8 — av skolrelaterad stress och känsla av sammanhang (KASAM), (Torsheim et al. 2001).

Uppfattas informationen som individen nås av som ordnad och sammanhängande eller som kaotisk, oordnad och oväntad.
Färghandel höllviken

Beskriv begreppet kasam

Livsåskådning handlar om vilken syn vi människor strävar efter eller hur vi bör vara.

Under den första träffen introducerades begreppet KASAM och dess delar; begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet.
Företagsamt sällskap

erik adielsson pappa
hlr provisioning
syns det om man loggar in på någon annans facebook
photoshop 10
bokslut enskild firma visma
ont höger sida mage
icabanken fakturaavgift

Salutogent förhållningssätt - Mimers Brunn

Salutogen: Salutogen är ett begrepp som kommer från latin och det är en sammansättning KASAM är ett begrepp och en teori som man aktivt kan jobba med för att stärka elevers känsla av sammanhang i skolan och därmed även främja elevhälsan. Då KASAM uppstår i ett möte mellan genetiska och sociala påverkansfaktorer kan skolan bidra med mycket5.


Klar ullfrotte original
utveckling livsvillkor och socialisation

Perspektiv på hälsa – KBT i Primärvården

… Antonovsky definierar begreppet KASAM enligt följande: Känslan av KASAM begreppet i form av begriplighet (kognitivt), hanterbarhet (kognitivt) och. begreppet KASAM och har bland annat skrivit Hälsans mysterium9. Antonovsky frågade i sin forskning vad som gör att en del av oss människor klarar av mycket. 29 jan 2014 traumatiska situationer stöter man ganska ofta på begreppet resiliens.