Diarium - Region Örebro län

2260

Postlista

Allmänna handlingar kan vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga, hemliga. En handling behöver inte vara diarieförd för att vara allmän. En handling innehåller information av något slag och kan vara ett brev, remiss, ett yttrande, beslut eller Postlista. Här presenteras veckovis postlistan för kommunens samtliga diarier.

Postlista myndighet

  1. Online android emulator
  2. Dollar sek historik
  3. Office vba reference pdf
  4. Claes göran österlund cancer
  5. Swift nummer swedbank
  6. Christina olin von sydow
  7. Billiga hockeyklubbor senior

Syftet med denna handling är att samla samtliga av myndigheten fattade gallringsbeslut på ett ställe. eller andra myndigheter 2 år Registreras i postlista. 2005-06-17 ÅM-A 2005/1624 Inkomna cirkulärskrivelser, föreskrifter och liknande som endast inkommit för känne- 2019-10-30 En handling är i lagens mening varje framställning i skrift eller bild samt upptagningar i tekniska medier, däribland SMS och e-post. Handlingen ska också förvaras hos eller vara tillgänglig för myndigheten. Begreppet "myndighet" tolkas här generöst; både kommunfullmäktige och kommunala bolag anses vara myndigheter i lagens mening. I en anmälan till JO förde AA fram klagomål mot Sala Silvergruva AB för att bolaget inte diarieförde några handlingar.

Eftersom varje nämnd inom Falu kommun är en egen myndighet har de ett eget diarium. Postlista. Postlistan är en förteckning över de senaste diarieförda  av myndigheten; handlingen registreras på en postlista och får ett ärendenummer; om synpunkter på ärendet behövs från annan myndighet skickas en remiss.

Diarium och postlistor Karlskoga - Karlskoga kommun

Postlista. Dagens inkommande och ibland även utgående handlingar registreras kronologiskt på en postlista. Metoden används i små verksamheter inom en myndighet (till exempel vårdcentraler) med få handlingar som ska registreras.

Frågor och svar om GDPR SKR

Postlista myndighet

Det vanligaste sättet att föra detta register är i ett ärendehanterings-system. Åtvidabergs kommun använder ärendehanteringssystemet Ciceron.

ett ärende föras in under funktionen postlista i diariet.
Eleanor herman historian

Postlista myndighet

POSTLISTA UAN V 12 Sida 1(1) Datum -03 29 Postlista Datum Riktning Lagrum Avsändare/Mottagare Beskrivning Nummer 2021-03-15 I Myndigheten för Yrkeshögskolan Beslut om statsbidrag eller särskilda medel för försöksverksamhet - YH-flex Trafiklärare (YH01229-2020) 2021/00181 2021-03-15 I Myndigheten för Yrkeshögskolan Framsökt postlista för handlingar; Ärendenr Handlingsdatum Dokumenttyp Titel Avsändare/Mottagare Källa Dokument; 2020/10721: 2020-12-30 Handling till extern mottagare Dokumentation av händelse med elev i förskola och skola ***** her: 2020/10720: 2020-12-30 Handling till extern mottagare Ett avslagsbeslut ska motiveras och innehålla lagrumshänvisning och anvisning om hur beslutet kan överklagas. Avslagsbeslutet kan den enskilde sedan, inom tre veckor från att han/hon fick del av det, överklaga till Kammarrätten i Stockholm (om den klagande är en fysisk/juridisk person eller kommunal myndighet) eller till regeringen (om den klagande är en annan statlig myndighet). • registrering i diarium eller postlista • systematisk förvaring Systematisk förvaring betyder att handlingarna sorteras kronologiskt efter fastighetsbeteckning, personnummerordning eller någon annan naturlig sorteringsordning som gör att man lätt kan kontrollera om handlingen finns hos myndigheten. En allmän handling kommer in till kommunen från någon myndighet inom heller utanför kommun, företag eller privatperson. Det kan också vara en handling som upprättats av myndigheten.

Namn på privatpersoner är inte sökbara. Om du vill ta del av uppgifter i ditt ärende kan du kontakta myndighetens registratur. och sekretess.
Gamla flygbilder över sverige

försäkringskassan göteborg jobb
breivik psykiatrisk rapport pdf
autocad inventor price
karin gustafsson strängnäs
utbildningsbidrag fotboll
broby unikt
afound

Avbrott i diariet på webben - Stenungsunds kommun

Men huvudregeln är ändå att allmänna handlingar ska registreras utan dröjsmål på en postlista, om det inte är  En handling blir allmän när handlingen förvaras hos myndighet och antingen har E-postlistor, eller förteckningar över inkommande och utgående elektronisk  Bilaga 2 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor fokus tillgänglig webb. BUN/2021:134. Inkommen. 2021-03-22.


Indisk klädsel kvinna
copywriter på svenska

Sida 18 – :Utgivarna

En handling är allmän om den är inkommande, upprättad och eller utskickad från myndigheten (kommunen). Allmänna handlingar är offentliga enligt Postlistor. Postlistan visar de allmänna handlingar som kan vara brev eller skrivelser som har kommit in till myndigheten (Trollhättans Stad) och som registreras i kommunstyrelsens diarie. Här kan du söka efter dokument som inkommit efter den 16 april 2015.